Αυξημένα κατά 26% τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2018

Σε 1.490,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν το 2018, σημειώνοντας.

Πωλήθηκε το 100% των μετοχών του Ομίλου Olympia από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση του 100%.