ΕΣΕΕ: 12 ενέργειες για την ανάπτυξη των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων

Σταθερή αξία σε Ελλάδα και Ε.Ε. αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνει η Ελληνική.