Πλανήτης με 10πλάσια μάζα από της Γης είχε προσκρούσει στον Δία

Ένας νεαρός πλανήτης με μάζα δεκαπλάσια από της Γης είχε κάποτε προσκρούσει πάνω στο γίγαντα.

Νέα επιστημονική θεωρία αναφέρει την ύπαρξη νέου πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα

Νέα αμερικανική επιστημονική θεωρία παρουσιάζει ως πιθανή την ύπαρξη ενός πιο κοντινού «Πλανήτη 10», στο ηλιακό.