Άρθρο του Iskra-Συμφωνία νέο μνημόνιο καταστροφής της χώρας

Μετά από 17 ώρες «διαπραγματεύσεων» οι ηγέτες των χωρών-μελών της Ευρωζώνης κατέληξαν σε ταπεινωτική για.