Σε γραμμή Τ. Χριστοδουλοπούλου ο Η. Καματέρος: Οι μετανάστες όντως εξαφανίζονται

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Τασία Χριστοδουλοπούλου και το περίφημο «οι μετανάστες εξαφανίζονται» έδωσαν τόσο ο Υπουργός.