Χρ. Σπίρτζης: Στην εκκίνηση μεγάλων εφαρμογών είναι σύνηθες να παρατηρούνται δυσλειτουργίες

«Είναι σύνηθες στην εκκίνηση τέτοιων μεγάλων εφαρμογών να παρατηρούνται κάποιες δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής,.