Στο 60% η επικράτηση των ευέλικτων μορφών εργασίας

 Την πλήρη επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και κατά συνέπεια την αύξηση του ποσοστού της.