Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για αποπληρωμή επιταγών,γραμματίων και συναλλαγματικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών,επιταγές,γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής – λήξης  από τις 20.