Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής: Απροστάτευτα τα ΑΕΙ με τις νέες διατάξεις ασύλου

Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής  εκφράζει έντονο προβληματισμό για την ουσιαστική προστασία των πανεπιστημίων από.