ΕΛΠΕ: Πέντε προτάσεις για προσέλκυση ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα (βίντεο)

Δέσμη πέντε (5) προτάσεων με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.