Συνεκπαίδευση μονάδων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και της Κίνας

Στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, διεξήχθη συνεκπαίδευση μεταξύ μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και.