Περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι πήραν ελληνική ιθαγένεια το 2016

Την ελληνική ιθαγένεια πήραν το 2016 συνολικά 33.210 άτομα, 138% περισσότερα σε σχέση με το.

Σχεδόν 20.000 οι ελληνικές ιθαγένειες το 2015 

Το 2015, περίπου 840.000 άτομα απέκτησαν την ιθαγένεια ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ.