«Ο ESM ελευθερώνει περαιτέρω εκατομμύρια για την Ελλάδα»

Στην έγκριση από τον ESM για την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκ. ευρώ για.