Τιτάν: Εκδίδει ομόλογα ύψους 50 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού 50.000.000 ευρώ με τους ίδιους όρους που ισχύουν.