Μίχαλος: « Τώρα είναι η ώρα για επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης »

“Οι δεσμοί που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε οικονομικό, εμπορικό αλλά και ανθρώπινο επίπεδο, μεταξύ της.