ΥΠΕΝ: Καθορίστηκε η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στους δασ. χάρτες

Καθορίζεται ο προσδιορισμός, ο τρόπος και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση.