Απολογισμός του πρώτου χρόνου της νέας διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε.

Εύσημα ΟΟΣΑ για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης

Η Ελλάδα σημειώνει τεράστια πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής της διοίκησης και την είσπραξη των.