Μέτρα για δικηγόρους ΑμεΑ από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του θα επιληφθεί των αιτημάτων.

Χαλινάρι στις εισπρακτικές εταιρείες και δικηγόρους

Με την αναμόρφωση της νομοθεσίας, επιδιώκεται να θεσπιστεί ένα όριο στη συμπεριφορά δικηγόρων και δικηγορικών.