Και νέες προσλήψεις γιατρών

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία.