Αυστριακός ΥΠΕΣ: Εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων

Την άμεση έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία.