Οι επιπτώσεις των υβριδικών απειλών στις διεθνείς σχέσεις

Τα τελευταία χρόνια, η ταχύτατη ανάπτυξη στο σύνολο των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει επιφέρει.

Η συμβολή της διεθνούς διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση και διαχείριση υγειονομικών κρίσεων

Τους τελευταίους μήνες, ο πλανήτης μαστίζεται από μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η οποία συνιστά μια.

Ο θεσμός της τηλεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Κατά καιρούς, η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές κρίσεις, οι οποίες προκαλούν αναταράξεις και τριγμούς.

Αναταράξεις στον ενεργειακό τομέα από την επέλαση του Κορωνοϊού

Κατά καιρούς, το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές κρίσεις που θέτουν σε δοκιμασία.

Εμπόριο ανθρώπων και μετανάστευση: Η καταπολέμηση μέσω διεθνών συμβάσεων

Η μετανάστευση αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι αιτίες που επιβάλλουν τη μετανάστευση.

Η κυματική ενέργεια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής

Τα τελευταία χρόνια, η ενέργεια έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κυρίαρχα θέματα στην πολιτική.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακυβέρνηση των υδάτων

Σε πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο και διοργανώθηκε με συμμετοχή της Διπλωματικής Αποστολής της.

Η διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Τα τελευταία χρόνια, οι ανθρωπιστικές κρίσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στον πλανήτη μας. Επηρεάζουν περισσότερους ανθρώπους.

To βλέμμα του ΝΑΤΟ στην ενεργειακή ασφάλεια

Η κρατική κυριαρχία συνδέεται άρρηκτα με την επιβίωση των κρατών στο διεθνές σύστημα. Συνεπώς, για.

Κυβερνοασφάλεια και ενεργειακός τομέας

Η σημασία της ενέργειας για τον πλανήτη είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς χωρίς αυτή δεν θα ήταν.