ΑΝΥΕΘΑ: Ο ρόλος μας δεν είναι να φοβόμαστε την Τουρκία

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ούτε στο ελάχιστο η ελληνική.