Απαγόρευσε τις «ανοικτές πωλήσεις» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την ανωτέρω απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία.

Ανοικτές από το πρωί οι κάλπες στη Γερμανία

Πάνω από 61 εκατομμύρια γερμανοί πολίτες ψηφίζουν σήμερα προκειμένου να εκλέξουν το 19ο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιό.