Δεύτερη δύναμη στην πρώην Α. Γερμανία το ακροδεξιό AfD

Δεύτερη δύναμη στην πρώην ανατολική Γερμανία,  είναι το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD),.