«Φραγή» στη δυνατότητα του ΙΚΑ να μειώνει το ποσοστό αναπηρίας από το ΣτΕ

Φραγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη δυνατότητα της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ να.