Η έλλειψη ύπνου βοηθά στην αντιμετώπιση «ενοχλητικών αναμνήσεων»

Το να παραμείνει κανείς ξύπνιος μετά από μια τραυματική εμπειρία μπορεί να είναι ο καλύτερος.