Γ.Γ. ΝΑΤΟ: Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αμύνεται, αλλά “με αναλογικό τρόπο”

Το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η Τουρκία έχει “το δικαίωμα να αμύνεται” αλλά “με αναλογικό και.