Γ.Γ. ΝΑΤΟ: Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αμύνεται, αλλά «με αναλογικό τρόπο»

Το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η Τουρκία έχει «το δικαίωμα να αμύνεται» αλλά «με αναλογικό και.