Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ

“Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS“, δήλωσε νωρίτερα ο Αν..