Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ

«Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS«, δήλωσε νωρίτερα ο Αν..