Π. Δούκας: Ανάφλεξη της ελληνικής οικονομίας σε δέκα μήνες

Για ανάφλεξη της ελληνικής οικονομίας μέσα σε δέκα μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν.