Συνάντηση υφ. Οικονομικών με συμβολαιογράφους για τον ΕΝΦΙΑ

Με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Γεώργιο Ρούσκα, συναντήθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα σχετικά με τη φορολογία του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα ζητήματα που ανακύπτουν στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και οι αστοχίες και οι υπερβολές του συστήματος της σχετικής φορολογίας του ΕΝΦΙΑ, ο μεγάλος αριθμός νομικών και πολλών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και της χρήσης τους από τους συμβολαιογράφους στα συμβόλαια μεταβιβάσεων, καθώς κι ο περιορισμός των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ο υφυπουργός άκουσε τις προτάσεις των εκπροσώπων και συμφώνησε ότι άμεσα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση πολλών από τα ζητήματα που τέθηκαν.

Σχετικά Νέα