Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης οι οικογένειες των καταδικασθέντων για τη δολοφονία της Τοπαλούδη

Äßêç ãéá ôçí äïëïöïíßá ôçò öïéôÞôñéáò ÅëÝíçò Ôïðáëïýäç óôç Ñüäï óôï Ìåéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÄåõôÝñá 13 Éáíïõáñßïõ 2020. Êáôçãïñïýìåíïé óôç äßêç ãéá áíèñùðïêôïíßá êáé âéáóìü åßíáé äýï íåáñïß, 20 êáé 21 ÷ñïíþí. Ç äßêç äéåîÜãåôáé óôçí ÁèÞíá êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ ÅéóáããåëÝá Åöåôþí ÄùäåêáíÞóïõ ï ïðïßïò æÞôçóå ôçí ìåôáöïñÜ ôçò õðüèåóçò åðéêáëïýìåíïò ëüãïõò áóöáëåßáò êáé äéáóÜëåõóçò ôçò äçìüóéáò ôÜîçò áí ç äßêç äéåîáãüôáí óôçí Ñüäï. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Εντολή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών συγγενών των δύο καταδικασθέντων δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη, τόσο του «Ροδίτη», όσο και του συγκατηγορούμενού του έδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, καθώς και για τον ιδιώτη ψυχίατρο που φέρεται να άλλαξε την συνταγογράφηση των φαρμάκου του πρώτου με σκοπό να κριθεί ακαταλόγιστος. Προαναγγελία κατάθεσης μηνύσεων για ψευδή κατάθεση κατά του πατέρα και της γιαγιάς του «Ροδίτη» από την πολιτική αγωγή, καθώς και εναντίον δύο ψυχιάτρων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα ζητήσει τη διερεύνηση ενδεχόμενης έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης από ιδιώτη ψυχίατρο και ηθικής αυτουργίας στην συνταγογράφηση φαρμάκων για τον Ροδίτη, Μανώλη Κούκουρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο, θα διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελία, με την εντολή να διερευνηθεί ο ρόλος ιδιώτη ψυχιάτρου που φέρεται να άλλαξε την συνταγογράφηση των φαρμάκων του 23χρονου με την προσθήκη συγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευάσματος, αλλά και ο ρόλος προσώπων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του στην επίμαχη συνταγογράφηση.

Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή, έκανε δεκτή εν μέρει την πρόταση της εισαγγελέως, που είχε ζητήσει να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος γιατρός και ο πατέρας του κατηγορούμενου, θεωρώντας, όπως ανέφερε στην αγόρευσή της, ότι επιχείρησαν να αποδώσουν στον 23χρονο, ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως το δικαστήριο απέρριψε την εισαγγελική πρόταση κατά το σκέλος που αφορούσε την έρευνα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πατέρα και της γιαγιάς του 23χρονου, αλλά και της αδελφής του – αλβανικής καταγωγής – έτερου καταδικασθέντος για τη δολοφονία, Αλέξανδρου Λουτσάι.

«Γι’ αυτό έκρυβαν το γιο τους όταν πηγαίνει ο λιμενικός Ζιόβας και τον ψάχνει. Τον έχουν προετοιμάσει, τι θα πει όταν εμφανίζεται στις αρχές. Η γιαγιά έχει ακούσει, δεν μπορώ να πω ότι εκείνη τη στιγμή ότι πίστευε ότι πάνω σκοτώνουν. Αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Θέλω να ερευνηθεί. Πιθανόν μπορεί να νόμιζε ότι συνέβαιναν τα συνήθη όργια που είχε συνηθίσει το αυτάκι της. Να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας και να σταλούν στις εισαγγελικές αρχές για ευθύνες του πατέρα του Ροδίτη, όσον αφορά την εξαφάνιση του στρώματος, εκεί όπου μαρτύρησε η Ελένη» είχε αναφέρει η εισαγγελέας Αριστοτελεία Δόγκα στην αγόρευσή της, προκαλώντας αντιδράσεις.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, η πολιτική αγωγή προτίθεται να στραφεί σε βάρος των δύο μελών της οικογένειας του ροδίτη κατάδικου, αλλά και σε βάρος άλλων δύο μαρτύρων της υπόθεσης, σύμφωνα με τον συνήγορο Αλέξη Κούγια, ο οποίος προανήγγειλε με δήλωσή του, ότι θα καταθέσει μήνυση για ψευδή κατάθεση κατά των προσώπων αυτών. Δήλωσε επίσης, ότι θα μηνύσει και δύο ψυχιάτρους για ψευδή βεβαίωση σχετικά με γνωματεύσεις τους για την κατάσταση της υγείας του 23χρονου.


Σχετικά Νέα