Στο Σχολικό Συγκρότημα Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάτρα θα ψηφίσει ο Γ. Παπανδρέου

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, αύριο, Κυριακή 7 Ιουλίου, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, στις 11:00 π.μ., σε Εκλογικό Τμήμα του Σχολικού Συγκροτήματος Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, στην Πάτρα – Αγίας Σοφίας 17-23.

Σχετικά Νέα