Οι φλόγες έχουν κυκλώσει την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία.