Στις 14 Δεκεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗστις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00’ μ.μ.

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗΔΕΗ -0,88% Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε.

3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα