Στη «Διαύγεια» η απόφαση Βρούτση για τον διορισμό του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία διορίζεται ως υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με τετραετή θητεία.

Παράλληλα, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 απόφαση, όπως ισχύει και ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Στην απόφαση του υπουργού Εργασίας, κ. Βρούτση διευκρινίζεται ότι όταν ο διοικητής λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του ως διοικητή και προέδρου του ΔΣ από τον υποδιοικητή Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

 

Σχετικά Νέα