ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Η Optima bank ειδικός διαπραγματευτής

Εγκρίθηκε το αίτημα για τον διορισμό της Optima bank ως ειδικό διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 18/05/2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών “ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.” της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Πέμπτη 25 Μαϊου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την “ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.”.

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια έως τις 30/06/2024».

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα