ΣΕΒ & ΣΕΚΕΕ: Το σχέδιο τριών σημείων για την ανάπτυξη των startups

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Για την ακρίβεια, η συνεργασία τους θα πραγματοποιηθεί σε τρία, αλληλένδετα επίπεδα:

* Δικτύωση & ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και του οικοσυστήματος καινοτομίας (Innovation Ready Program).

* Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της μεγέθυνσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

* Διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος -επενδυτικού και επιχειρηματικού- που θα προάγει την ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας βασισμένης στην τεχνολογία.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των δύο Συνδέσμων: «Η ενιαία εκπροσώπηση του οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελεί κοινή πεποίθηση πως μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά, ώστε η καινοτομία να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης, δήλωσε: «Ο ΣΕΒ, μέσα από τη συνεργασία του με τον ΣΕΚΕΕ, θέλει να ενισχύσει το νέο οικοσύστημα καινοτομίας, ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για το μετασχηματισμό της οικονομίας μας.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, υπό αντίξοες συνθήκες, γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας νέος τομέας εξαγωγικών εταιριών τεχνολογίας που έχει ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση και απασχολεί υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους που δημιουργούν ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην γνώση.

Οφείλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να αποκτήσει το μέγεθος που έχει σε κάθε άλλη οικονομία του δυτικού κόσμου».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης, τόνισε: «Στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού στην οποία έχει εισέλθει η χώρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια της ομφαλοσκόπησης ή των καθυστερήσεων.

Κάθε καινοτόμος ελληνική επιχείρηση συνεισφέρει σ’ αυτή την πορεία και αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα ανεξάρτητα από μέγεθος, προσανατολισμό, πεδίο ή το Σύνδεσμο στον οποίο έχει επιλέξει να συμμετέχει. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής που η Γ.Σ. του ΣΕΚΕΕ ενέκρινε πριν ένα χρόνο, αλλά και ένα καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας».

Σχετικά Νέα