ΣΕΒ: Η νέα κυβέρνηση διαθέτει συνεκτικό και στοχευμένο πρόγραμμα

Συνεκτικό και στοχευμένο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα φορολεαφρύνσεων και μεταρρυθμίσεων της νέας κυβέρνησης ο ΣΕΒ και προσθέτει ότι η βελτιωμένη στάση των αγορών αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

O ΣΕΒ σημειώνει ότι οι εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 σηματοδοτούν μια αναμενόμενη στροφή προς ένα διαφορετικό μίγμα οικονομικής πολιτικής, εστιασμένο στις ιδιωτικές επενδύσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη, οι μισθοί και η απασχόληση σε μονιμότερη βάση. Μια τέτοια στροφή θα βασισθεί αναγκαστικά σε ένα φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα και την εργασία φορολογικό περιβάλλον, καθώς και τη διεύρυνση και εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για μια ανταγωνιστικότερη οικονομία, και ιδίως στις αγορές εκείνες όπου έχει σημειωθεί η μικρότερη πρόοδος ή υπάρξει οπισθοδρόμηση.

Η βελτιωμένη στάση των αγορών απέναντι στη νέα ελληνική κυβέρνηση αντανακλά, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως διαμορφώνονται με την αναμενόμενη εφαρμογή ενός φιλοαναπτυξιακού προγράμματος σε καθεστώς δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ σχολιάζει ότι το ελληνικό δημόσιο δανείσθηκε στις 16 Ιουλίου 2019 €2,5 δισ. μέσω 7ετούς ομολόγου με χαμηλό σχετικά επιτόκιο 1,9%, έναντι επιτοκίου 3,9% στην έκδοση 10ετούς ομολόγου στις 5 Μαρτίου 2019. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα €13 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά πέντε φορές, ενώ το επιτόκιο (1,9%) είναι το χαμηλότερο που έχει πετύχει το ελληνικό Δημόσιο. Η βελτιωμένη στάση των αγορών απέναντι στη νέα ελληνική κυβέρνηση αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως διαμορφώνονται με την αναμενόμενη εφαρμογή ενός φιλοαναπτυξιακού προγράμματος σε καθεστώς δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας.

Ο ΣΕΒ τονίζει ακόμη ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει ένα συνεκτικό και στοχευμένο πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και την αναγκαία προς τούτο τεχνοκρατική υποδομή.

«Απαιτείται, όμως, προσθέτει, μια συγχρονισμένη και ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ μείωσης της φορολογίας και ανάληψης διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Όπως το αναπτυξιακό αποτύπωμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ήταν στο παρελθόν πενιχρό λόγω της υπερφορολόγησης, έτσι, και στο μέλλον, η μείωση της φορολογίας για να έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σίγουρα πρέπει να διασφαλίζεται είναι μια μείωση της φορολογίας να οδηγεί σε αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Είναι, λοιπόν, εκ των ων ουκ άνευ η άμεση και μαζική ενεργοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ.

Σχετικά Νέα