Σε Prodea Investments μετονομάζεται η Πανγαία

Σε Prodea Investments μετονομάζει η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα.
Η αλλαγή ονομασίας συνδέεται και με τις αλλαγές στη μετοχική συνθεση της εισηγμένης, όπως προέκυψαν μετά την πώληση του ποσοστού που κατείχε η Εθνική Τράπεζα.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Invel, κινείται πλέον κοντά στα δύο δισ. ευρώ.

 

Σχετικά Νέα