Σε ποιους κλάδους ενισχύθηκαν απασχόληση και αμοιβές το δ’ τρίμηνο του 2018

Μεικτή εικόνα παρουσίασε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο βραχυχρόνιος δείκτης απασχόλησης στους βασικούς τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2017: στον κλάδο Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης απόβλητων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης κατά 8%, στις Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης κατά 7,4%, στον τομέα των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων κατά 3,1% και στη Μεταποίηση κατά 2,7%. Αντίθετα, ο δείκτης απασχόλησης υποχώρησε: στις Κατασκευές κατά 8,1%, στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού κατά 7,8%, στα Ορυχεία και λατομεία κατά 5,8%, στις Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες κατά 5,3%, στην Ενημέρωση και επικοινωνία κατά 1,6 %) και στη Μεταφορά και αποθήκευση κατά 0,2%.

Το ίδιο διάστημα του 2018 οι αμοιβές κινήθηκαν ανοδικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών. Αναλυτικά, ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2017 στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (15,1%), Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (7,1%), Μεταποίηση (5,8%), Μεταφορά και αποθήκευση (5,2%), Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (4,3%), Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης (4,2%), Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (3%), Ενημέρωση και επικοινωνία (1,4%) και Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού (0,2%).

Οι αμοιβές στον κλάδο των Κατασκευών υποχώρησαν κατά 8,2%.

Σχετικά Νέα