Σχολική καθαριότητα: Σε 48ωρη απεργία τα “κίτρινα γάντια”

Σε 48ωρη απεργία στις 16 και 17 Μαϊου, προχωρούν οι 11.500 εργαζόμενοι /ες στην σχολική καθαριότητα, διεκδικώντας την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την ενίσχυση του εισοδήματος τους.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατά το απεργιακό διήμερο έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από υπουργεία, Δήμους και Οργανισμούς, διεκδικούν:

  • Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μονιμοποίηση όλων των υφιστάμενων εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις
  • Καμία περικοπή στο Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό Επίδομα
  • Άμεση έκδοση Κ.Υ.Α με μόνιμα χαρακτηριστικά μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στην καθαριότητα των σχολείων, με αύξηση ανθρωποωρών στους Δήμους και μετατροπή όλων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστο για όλους όσοι έχουν προϋπηρεσία άνω των 5 ετών
  • Αναδρομική αναγνώριση, από 1.9.2020, της διανυθείσας προϋπηρεσίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τη κατάταξη στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Οι ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με συνέπεια σήμερα οι αποδοχές να είναι μειωμένες
  • Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών
  • Αξιοπρεπείς αμοιβές με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
  • Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αναδρομική ισχύ. Καθορισμός του είδους και του αριθμού των δικαιούμενων Μ.Α.Π.
  • Αναδρομική ένταξη στα Β.Α.Ε από το 2012 έως και το 2019, περίοδο που άδικα και παράνομα είχε απενταχθεί ο κλάδος από τη λίστα.
  • Χορήγηση αυτοτελούς κωδικού επαγγέλματος «Καθαριστή/ριας Σχολικών Κτιρίων» στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
  • Πιστοποίηση Επαγγέλματος
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα