Σ.Κανάκης: Αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο

Αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε η «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, υπεβλήθη την 20η Σεπτεμβρίου 2019 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το με αριθμό πρωτοκόλλου 9651/20.09.2019 αίτημα για την διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής, ήτοι 7.500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.

 

Σχετικά Νέα