Πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη- Η 11η το τελευταίο δεκαήμερο στον Έβρο

Áíáæùðýñùóç ôçò ðõñêáãéÜò óôéò Êå÷ñéÝò Êïñéíèßáò, ìå ðïëëÝò äéÜóðáñôåò åíåñãÝò åóôßåò íá óõíå÷ßæïõí íá äõóêïëåýïõí ôï Ýñãï ôçò êáôÜóâåóçò, ôçí ÐÝìðôç 23 Éïõëßïõ 2020. Óôç öùôïãñáößá óôï ÷ùñéü ÁëáìÜíï. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στο ύψος του χωριού Νίψα, στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου και πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Νομού, Δημήτρη Πέτροβιτς, η φωτιά έχει περιοριστεί κάπως αλλά ακόμα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

“Η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσβατη. Περιμένουμε τα εναέρια μέσα” πρόσθεσε ο κ. Πέτροβιτς μιλώντας στο MEGA. Το μεγάλο μέγεθος του πύρινου μετώπου αποδεικνύεται από το ότι εκτείνεται στα πέντε χιλιόμετρα.

Μετά τα μεσάνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν το ένα μέτωπο της φωτιάς, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές τους στο δεύτερο μέτωπο.

Οι κάτοικοι στην περιοχή έχουν ενημερωθεί να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ωστόσο μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα, δεν είχε κριθεί σκόπιμο να ενεργοποιηθεί η επιχείρηση εκκένωσης.

Σχετικά Νέα