Πτωτικά κινήθηκε η online διαφημιστική δαπάνη στην Ελλάδα το 2018

Πτωτικά κινείται η online διαφημιστική δαπάνη στην Ελλάδα, αν και ο ρυθμός μείωσης έδειξε το 2018 να περιορίζεται.

Οι ενδείξεις συγκράτησης και περιορισμού των απωλειών στη διαφημιστική δαπάνη στο ψηφιακό περιβάλλον αποτυπώνονται στο γεγονός ότι το περασμένο έτος η display διαφήμιση περιορίστηκε κατά – μόνο – 3%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ετήσιο report ADEX Hellas 2018 που εκδίδει το IAB Hellas, βάσει των στοιχείων που συλλέγει από τα μέλη του, η display δαπάνη διαμορφώθηκε την περασμένη χρονιά στα €62,1 εκατ. έναντι €64 εκατ. που δαπανήθηκαν στα ψηφιακά Μέσα το 2017.

Η πτωτική πορεία, που ακολουθεί η αγορά τις δύο τελευταίες χρονιές έναντι της διετίας 2014-2016, έλκει την εξήγησή της, όπως αναφέρει το IAB Hellas, μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι από την έρευνα αποχώρησαν ΜΜΕ που το συγκεκριμένο διάστημα είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους, είτε βρέθηκαν σε ιδιοκτησιακή ανασυγκρότηση και αποχώρησαν από τη μέτρηση. Τα €62,1 εκατ. της περασμένης χρονιάς επενδύθηκαν από 21 επιμέρους κατηγορίες διαφημιζομένων με προεξάρχουσα αυτήν των Υπηρεσιών, που δαπάνησαν €10,7 εκατ. (17,3%) για τη διαδικτυακή προβολή τους.

Ακολουθεί το Λιανεμπόριο με €8,5 εκατ. (13,8%) ενώ την τριάδα συμπληρώνουν  οι Τηλεπικοινωνίες με €7,1 εκατ. (11,5%). “To 2018 είδαμε μια μικρότερη πτώση στην διαφημιστική επένδυση σε σχέση με το 2017. Όμως το πρόσημο παραμένει αρνητικό και αυτό δυστυχώς είναι μια μοναδικότητα της ελληνικής ψηφιακής διαφήμισης σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές”, σχολίασε ο πρόεδρος του IAB Hellas, Σπύρος Παπαγεωργίου.

Η έρευνα

Η έρευνα ADEX Hellas benchmark αναλύει τα στοιχεία της ψηφιακής βιομηχανίας ανά τρίμηνο, ενώ όλα τα δεδομένα συλλέγει ο IAB Hellas από τους ψηφιακούς εκδότες, τα media agencies και τα διαφημιστικά δίκτυα. Το συγκεκριμένο report δεν εμπεριέχει επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα μέσω άλλων πλατφορμών ή διαδικασιών, όπως οι επενδύσεις μέσω Programmatic, Google και Social media, οι οποίες αθροιζόμενες με το Display δίνουν την πλήρη εικόνα της ψηφιακής επένδυσης στην Ελλάδα. Η έρευνα αναφέρεται στα διαφημιστικά έσοδα από 16 επιμέρους εκδότες και δίκτυα έναντι 18 το 2017 και 22 το 2016, ενώ στο panel συμμετέχουν 82 sites έναντι 125 την αμέσως προηγούμενη χρονιά και 133 το 2016.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Θυμίζουμε ότι η ψηφιακή διαφήμιση κινείται ανοδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αυξήθηκε κατά 13,2% (στοιχεία 2017), στα €48 δις, λόγω της έντονης ανόδου στις κατηγορίες social, mobile και video. Σύμφωνα με τη μελέτη AdEx Benchmark του IAB Europe, το mobile display αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% και αντιπροσωπεύει σήμερα το 42% της συνολικής display διαφήμισης, ενώ το video αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού display.

Πηγή: sepe.gr

Σχετικά Νέα