Πτώση τζίρου 6,7% στη βιομηχανία το Μάρτιο

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε μείωση 6,7% έναντι αύξησης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 4,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 8,7%, έναντι αύξησης 7,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαρτίου 2019
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,7% τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 7,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

• Αύξηση κατά 11,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 10,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Μείωση κατά 2,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Σχετικά Νέα