Πτώση στα έσοδα του α΄ τριμήνου σημείωσε η Intralot

Μείωση κατά 45,8% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Intralot στο α’ τρίμηνο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 4,5 εκατ. ευρώ ενώ το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 1,2pps (στο 16,5%) ως προς τα έσοδα και κατά 3,1pps (στο 29,1%) ως προς το GGR.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση και κατά 3,0% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 1,2pps (στο 16,5%) ως προς τα έσοδα και κατά 3,1pps (στο 29,1%) ως προς το GGR.

Ακόμη, καθοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα του ομίλου και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά -1,1% και -3,0% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Κατά το τρίμηνο αυτό, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση.

To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκε κατά 4,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διαμορφούμενο στα -10,8 εκατ. ευρώ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 εμφανίζονται μειωμένες, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, κατά 16,3 εκατ. ευρώ.

Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 647,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 32,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Καθαρό Δανεισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς επηρεάστηκε και από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16.

Στις αρχές Μαΐου 2019, ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής του εταιρείας αθλητικού στοιχήματος TOTOLOTEK SA, στην Merkur Sportwetten GmbH, θυγατρική του Ομίλου Gauselmann που εδρεύει στο Espelkamp της Γερμανίας.

Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία η Intralot ανακοίνωσε και την αναδιάρθρωση του Ομίλου και ειδικότερα όσον αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις Operations, Technology, Digital και Commercial, καθώς και την αναδιοργάνωσή τους με στελέχη από το έμπειρο δυναμικό της εταιρείας.

Στα τέλη Μαΐου 2019, ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε ακόμη την είσοδο του στην αγορά του Καναδά με την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη Λοταρία της Κυβέρνησης της British Columbia (BCLC).

Σχετικά Νέα