Ψηφιακές αγορές: Η Κομισιόν ορίζει την Booking ως «πυλωρό» και κινεί έρευνα αγοράς σχετικά με το Χ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε, βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, την Booking ως πυλωρό όσον αφορά τη διαδικτυακή υπηρεσία διαμεσολάβησης Booking.com, ενώ αποφάσισε να μην ορίσει ως πυλωρούς την X Ads και την TikTok Ads. Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε έρευνα αγοράς για να αξιολογήσει την αντίκρουση που υποβλήθηκε για τη διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι σημερινές αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια της διαδικασίας επανεξέτασης που διεξήγαγε η Επιτροπή αφού παρέλαβε την 1η Μαρτίου 2024 τις κοινοποιήσεις των τριών εταιρειών σχετικά με την πιθανή ιδιότητά τους ως πυλωρών.

Βάσει αυτοαξιολόγησης, την οποία υπέβαλε η Booking την 1η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με την οποία πληροί τα σχετικά κατώτατα όρια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εν λόγω βασική υπηρεσία πλατφόρμας αποτελεί σημαντική πύλη σύνδεσης επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε έρευνα αγοράς για να αξιολογήσει την αντίκρουση που υποβλήθηκε την 1η Μαρτίου 2024 για την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης X. Σύμφωνα με αυτήν, παρότι πληροί τα κατώτατα όρια, η X δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαντική πύλη σύνδεσης επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε μηνών.

Μια άλλη αντίκρουση υποβλήθηκε για την υπηρεσία διαδικτυακής διαφήμισης X Ads. Η Επιτροπή συμπέρανε ότι, μολονότι η X Ads πληροί τα ποσοτικά κριτήρια για ορισμό της βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, η εν λόγω βασική υπηρεσία πλατφόρμας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική πύλη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να μην ορίσει την X Ads.

Τέλος, την 1η Μαρτίου 2024 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση της διαδικτυακής διαφημιστικής υπηρεσίας TikTok Ads της εταιρείας ByteDance, μαζί με αίτημα αντίκρουσης. Η Επιτροπή συμπέρανε ότι, μολονότι η TikTok Ads πληροί τα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό της βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, η εν λόγω βασική υπηρεσία πλατφόρμας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική πύλη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να μην ορίσει ούτε την X Ads.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα