Πρόταση της Κομισιόν για κυρώσεις σε πολιτικά κόμματα που παραβιάζουν την προστασία δεδομένων

«Την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και σε ιδρύματα που προβαίνουν εσκεμμένα σε παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές» προτείνει η Κομισιόν, σύμφωνα με την απάντηση της επιτρόπου Βιέρα Γιούροβα, αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, στην ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών εντός της Ε.Ε., κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Στην απάντησή της, η επίτροπος επισημαίνει, επίσης, ότι «η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες που ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)», ο οποίος «απαγορεύει την πλήρως αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση προφίλ» και «κατοχυρώνει συγκεκριμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα ουσιαστικής πληροφόρησης όσον αφορά στη λογική της αυτοματοποιημένης απόφασης, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, με αφορμή παραδείγματα όπως οι «σκανδαλώδεις πρακτικές» που ήρθαν στο φως μέσω των Cambridge Analytica (χειραγώγηση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών μέσω της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων), για το «πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής υποστήριξης των πολιτών», η Κομισιόν απαντά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα εργαστεί για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και πιθανότατα τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη».

Τέλος, στην ερώτηση για «τα χρηματοδοτικά ή άλλα εργαλεία (όπως άλλες τεχνολογίες ΑΙ) που θα ενισχύσουν την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα», η επίτροπος Β. Γιούροβα αναφέρει ότι αναμένεται να δοθούν «κονδύλια για τη στήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες».

Σχετικά Νέα