Πρεμιέρα για το Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη πρώτη συναλλαγή

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η πρώτη συναλλαγή ( BASE APRIL 20) στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, εγκαινιάζοντας παράλληλα και το ρόλο της ΔΕΗ ως ειδικό διαπραγματευτή.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και Εlpedison και αφορούσε την αυριανή Παρασκευή ως ημέρα φυσικής παράδοσης. Η μέση οριακή τιμή της πρώτης πράξης ήταν στα 46,357 ευρώ/Μwh.

Είναι εμφανές ότι όπως κάθε νέα αγορά, ειδικά σε προϊόντα που το ελληνικό οικοσύστημα δεν έχει ακόμα αποκτήσει εμπειρία, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία.  Υπό την έννοια αυτή, η αρχική συναλλαγή ως πρώτο βήμα είναι καταλύτης για την συνέχεια.

Σε αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην Ομάδα του ΕΧΕ αλλά και του Athex; ότι πέτυχαν τελικά να υποστηρίξουν μία αγορά η οποία μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά Νέα