Premia Properties: Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο ακινήτων

H Premia Properties δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων και με τη δραστηριότητά της θέτει νέα πρότυπα αντλώντας τις βέλτιστες πρακτικές από την τεχνογνωσία των μετόχων της που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Tον Ιούλιο του 2020 η εταιρεία πέρασε σε μία νέα εποχή επιτυχιών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την STERNER STENHUS GREECE AB, real estate εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης να αποκτά το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών της.

Οι εξελίξεις έχουν καταστήσει την Premia Properties ίσως το πλέον επιτυχημένο turnaround story που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, κατάφερε να κατακτήσει ισχυρή θέση σε έναν κλάδο καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία, συνδεόμενη άμεσα με νευραλγικούς τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, ολοκλήρωσε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους €100 εκατ., πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,80%. Η έκδοση σημείωσε πολύ υψηλη ζήτηση, με αποτέλεσμα την υπερκάλυψή της κατά 2,04 φορές. Η υπερκάλυψη επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική, αλλά και στις επενδύσεις της εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόκειται να υποστηρίξουν την περαιτέρω μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της, αλλά και επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία αξίας.

Με κορυφαία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, σαφή επενδυτική στρατηγική, υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση αναπτύσσεται βιώσιμα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία επενδύοντας σε ακίνητα που συνδέονται με νευραλγικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου 9μήνου

Η σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box, η Premia Properties συνεχίζει τη δυναμική πορεία της, δίνοντας τη δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητας της στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.


 Τα κομβικά οικονομικά στοιχεία:
-Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στους τομείς των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και της υγείας.

-Αύξηση κατά 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων του Ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε €173,1 εκ. την 30.9.2021 .

-Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε €114,6 εκ. καθώς και των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν σε €43,8 εκ., σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («ΑΜΚ»)

-Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ.

Ισχυρά Θεμέλια

Με ενεργητικό που ξεπερνάει τα 230 εκατ. ευρώ, η Premia Properties διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Αντλεί δε εμπειρία και τεχνογνωσία μέσω της   βασικής μετόχου Sterner Stenhus, ενώ διαθέτει και ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με 27 ακίνητα στην Ελλάδα, συνολικής μικτής αξίας 173 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) που διαχειρίζεται μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα). Αξιοσημείωτη είναι και η επιτυχημένη, τρίτη κατά σειρά, ΑΜΚ που προσέλκυσε πλήθος επενδυτών και υπερκαλύφθηκε κατά 1,36 φορές. Μάλιστα μέσω της τελευταίας ΑΜΚ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia ως στρατηγικός εταίρος η FASTIGHETS AB BALDER αποκτώντας ποσοστό 17,22%, η οποία διαθέτει παρουσία σε 6 χώρες και ανήκει στον Σουηδό επιχειρηματία  Erik Selin.
Έντονη αναπτυξιακή δυναμική

Έντονη αναπτυξιακή δυναμική

Η Premia Properties είναι μία εταιρία που έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη. Έχει καταφέρει να αυξήσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της από επτά (7) ακίνητα αξίας €65,9 εκ. πριν από περίπου ένα χρόνο σε είκοσι επτά (27) σήμερα, ξεπερνώντας τα €181 εκ., συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικού χαρακτήρα ακινήτων (σχολείων), τομέας στον οποίο η Premia θεωρείτε πρωτοπόρος. Σε μία εποχή που διακρίνεται για την μεταβλητότητα των αγορών και τους απρόβλεπτους  εξωγενείς παράγοντες όπως η πανδημία, η Premia Properties έχει εστιάσει στρατηγικά σε νευραλγικούς κλάδους για την οικονομία όπως τα logistics, τα big boxes και τα ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα που ταυτόχρονα καθιστούν την ανάπτυξη λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία 3 Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα σε μόλις 1.5 έτη και έχει διευρύνει σε εντυπωσιακό αριθμό τα οικονομικά της μεγέθη καθώς και το χαρτοφυλάκιό της.

Η έμπειρη Διοικητική Ομάδα και οι άνθρωποι της Premia

Με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, την υλοποίηση της στοχευμένης στρατηγικής, αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, η Premia Properties έχει επενδύσει σε μία έμπειρη διοικητική ομάδα. Mε μακρά επαγγελματική πορεία και εξειδίκευση η  διοικητική ομάδα της Premia Properties, διαθέτει σαφή προσανατολισμό στο αποτελέσματα με σπουδαίες ικανότητες στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την ταχεία αλλά και ισχυρή αναβάθμιση έργων καθώς και τη διαχείριση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, διαχρονική κινητήριος δύναμη της εταιρίας, οι άνθρωποι της που κατέχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, άριστη γνώση του κλάδου και ένα μοναδικό αίσθημα ομαδικότητας.

Η βιωσιμότητα και οι προοπτικές για το μέλλον

Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί, πλέον, τον «κανόνα» στη ζωή και τις δραστηριότητές μας, η Premia Properties δεν θα μπορούσε να μην επενδύσει και σε αυτό. Για την ακρίβεια, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιλογή ουσίας για την Premia Properties, η οποία παραμένει προσηλωμένη σε αυτή και φιλοδοξεί να ενεργεί βιώσιμα μετρώντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοσή της, ακολουθώντας τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Για την εταιρεία, άλλωστε, η βιωσιμότητα είναι μια επιχειρηματική μέθοδος συνώνυμη με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ευθύνη που προέρχεται από την πλήρη αναγνώριση του ρόλου της ως εταιρικός πολίτης. Πρόσφατα μάλιστα αυτή η υπόσχεση αναγνωρίστηκε με την είσοδο της Premia στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ένα ακόμα κίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδυτών που δίνουν ολοένα και περισσότερη βαρύτητα στις εταιρείες που ενσωματώνουν στη λειτουργία τους τα ESG κριτήρια.

Όσο για τις προτεραιότητες της εταιρείας για το μέλλον, παραμένει η υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου της ύψους 120 εκατ. ευρώ, με απώτερο στόχο μέχρι τον Ιούνιο του 2022, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της να ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στον τομέα logistics, των εμπορικών αλυσίδων (big boxes), αλλά και οι επενδύσεις σε κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και χώροι περίθαλψης τρίτης ηλικίας), παραμένει στην ατζέντα της. Αξίζει να τονίσουμε δε ότι χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές των θεσμικών μετόχων της, η Premia πρωτοπορεί επενδύοντας σε έναν νέο κλάδο διαχείρισης ακινήτων, εκείνον των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments), έχοντας ήδη αγοράσει ένα ακίνητο 58 διαμερισμάτων στον Πειραιά, ενώ λίγο πριν το κλείσιμο του 2021, ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξαγορά άλλων τριών ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Μέσα στην επόμενη πενταετία και σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις των μετόχων και των στελεχών της εταιρείας, μάλιστα, ο στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός της αξίας του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα, ανεβάζοντας τη συνολική αξία του σε 1 δισ. ευρώ. Και όλα δείχνουν πως ακόμη και αυτός ο στόχος, δεν είναι μακριά. Πρόσφατα δε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότησή της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»), μια στρατηγική κίνηση που εξυπηρετεί τον σχεδιασμό της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα